facebook logo

Behandling

Antallet af ME ramte estimeres til 0,2% -0,4% af befolkningen hvilket i Danmark svarer det til 10.000 – 20.000. Det præcises tal vides dog ikke da der ikke findes noget centralt register i Danmark over ME patienter. Patientforeningen har 500 medlemmer.

Sygdommen menes på nuværende tidspunkt at være kronisk, men ved hjælp af symptomlindrende behandling kan nogen opnå stor bedring.

I Danmark tilbydes begrænset udredning og behandling.

I Norge er behandling af ME patienter længere fremme. På Oslo Universitets Hospital bruger følgende udredningsprotokol:

Norsk ME behandling

Andre steder i udlandet findes der ME behandlingscentre, hvor nogle patienter oplever store fremskridt, mens andre kun får begrænset bedring. Behandlingen kan være langvarig og omkostningsfuld og der ydes ikke offentlig tilskud hertil.
 
Du er velkommen til at ringe på patienttelefonen onsdag og fredag
kl. 12.00 - 14.00 på telf .44 45 97 00 for nærmere hjælp og vejledning.