facebook logo

Velkommen

ME Foreningen er den danske patientforening for ME, myalgisk encephalomyelitis, også kaldet postviralt trætheds-
syndrom(G93.3) ikke at forveksle med Kronisk Træthed (F 48).
ME Foreningen varetager ME-ramtes interesser og yder støtte til patienter og pårørende. Foreningen arbejder for korrekt diagno-
sticering og behandling i Danmark i overensstemmelse med internationale diagnosekriterier.NORSK VERSION

 

Korte Nyheder

13 Patientforeninger på Christiansborg mødte sundhedsudvalget om "funktionelle lidelser" d. 6.11.2014

Læs oplæg her

Kilder til oplæg

---------------------------------------------------

Høringssvar om norske retningslinier for pleje af svært ME syge
LÆS MERE

Sidste nyt fra Rituximabforskningen i ME

http://me-foreningen.com/meforeningen/?p=7241
Forskningsresultater Rituximab
______________________________
Korte infofilm af ME eksperter om ME:(engelsk)

ME video oversigt

Sundhedspolitik og ME:
Der findes ingen officielle evidensbaserede kliniske retningslinier for udredning af svært ME syge i Danmark. ME Foreningen har nu siden oktober 2012 efterspurgt disse hos Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren. Både Norge og nu snart også Sverige har biomedicinsk udredningscenter for ME. I Danmark kategoriseres denne neurologiske sygdom (G93.3)modsat WHOs anbefalinger under psykiatrien i stedet for neurologien. Læs om SST svar til ME Foreningen under ME og POLITIK

PRESSEMEDDELELSE 1.7.14
HØRING 19.3.14 i Folketinget

SAMRÅD 20.5.14

Brev til SST og regioner 17.3.2014
Specialeplanlægningen 2014

Svar marts 2014 fra Region H
8.4.13. Brev til Sundhedsstyrelsen
17.5.2013. Svar fra Sundhedsstyrelsen 

SVERIGE:
OKT. 2013: Høring i svensk Folketing om ME
Svensk folketingsmedlem med ME

ME i medierne:

TV2:
Måtte betale 100.000 for en diagnose
Nu-skal-du-tage-dig-sammen-mentalitet i dansk sundhedssystem

PATIENT HISTORIER
Karina Hansen - en patienthistorie
6.12.13 Engelsk TV om Karina-sagen
------------------------------------------------------------

Ny FB gruppe for Børn og unge med ME

 

ME Foreningen søger frivillig arbejdskraft - 2 timer om ugen

ME-foreningens sekretariat i Farum søger en medarbejder til et lille stykke frivilligt arbejde - blot 2 timer om ugen. Det drejer sig om at  modtage og videresnde mails via forenigens computer, ordne breve og udsende materiale til medlemmerne.

 

FORSIDE